Dzieje ludzi nieważnych


(info z poł. 2015 r.) z przyjemnością informuję, że powoli (zbyt powoli) kończę tzw. pierwszą redakcję gotowej już prawie książki „Państwo Nikt. Dzieje ludzi nieważnych”…

uaktualnienie (kwiecień, 2016)
już można zamawiać

„Argumenty”, Akademia Sztuk Plastycznych*, Barbara Zawisławska, Dulag 121 Pruszków, Dworzec Gdański, Edmund Gonczarski, Hałasowie, hipisi, Hanna Puławska, Izrael, karuzela, Józefa Kłodos, Kobyłeccy, Komorów, „Nasz Dom”, Niemcy, „Po prostu”, Pelcowizna, Pierwsza Pralnia Spółdzielcza, Powstanie, PPS, PZPR, Ravensbrück, RTPD, „Skowyt”, Stanisława Lackorońska, „Ty i Ja”, Wąski Dunaj, Witold Lichaczewski, Wola, WSM, Zbigniew Makowski, Żoliborz…

tak: to tylko kilka tagów. za to w środku: opowieść Barbary (z d. Zawisławskiej, 1. voto Makowskiej, 2. voto Gonczarskiej…) + wiele cytatów — z dokumentów z epoki, papiery, listy, życiorysy… a, jeśli energii starczy, na uzupełniającej ją stronie www — również dodatki: zdjęcia, skany, wersje alternatywne a może i spekulacje?
mr m.

Zbigniew-ok-1950-roku-mireczek-ok-1965


* – tak: „plastycznych”, to nie pomyłka, można sprawdzić w wikipedii ;–)