Czy są na sali historycy sztuki?

Bowiem mam zdjęcie, jakoś ok. 1960 roku zrobione, może nawet przed – koniec lat 50. Do tego zabawne: fotograf jarmarczny ale samolot już odrzutowy – nowoczesność. Początki popularności pasażerskich samolotów odrzutowych to czas od ok. 1952 roku; choć tu mamy raczej samolot – nieco – wojskowy jednak. Tak sądzę też i po wieku Zbigniewa, to ten drugi z lewej, jakby kto nie poznał. (Ale może to być nawet i czas pleneru w Osiekach, rok 1963.)
Kim są koledzy? Nie wiem, a to być może też sławni dziś twórcy. Jakby ktoś…
mr m.