„My z ZMP…”

Już o tych rysunkach wspominałem, i tu – i tam. Oraz w kontekście, sprzed już prawie dwóch lat (III 2020).

W ofercie Domu aukcyjnego „Libra” pojawił się bardzo interesujący obrazek: to Erna Rosenstein (1913–2004), bez tytułu, z 1954 roku. W sposób oczywisty wiąże mi się on z dwoma rysunkami Zbigniewa („Źli”, ok. 1955) z mych zbiorów, tych z „tapczanu Barbary”.

Ale dopiero zestawienie tych dwóch rysunków Zbigniewa – tyle tylko mam niestety, inne są… inne właśnie – pokazuje (może) coś więcej. Choć (może) dostrzegam w tym coś, czego tam nie ma?
Co widać w przeszłości? Nasze o niej wyobrażenia, głównie.
mr m.