Ptaszyska, nadal.

…czyli praca Zbigniewa „Sphaeram claudit” z roku 2011, z mej części zbiorów odziedziczonych. O ptakach już było nieco. Tu: ptak – i geometria, bardzo ważna w życiu autora. Oraz Rudolf Arnheim, można wspomnieć, jedna z licznych książek z biblioteki¹ ZM. A książki – przecież również na liście rzeczy ulubionych, długo opowiadać.
A te ptaki… O, tak: kocham, tyle może.
mr m.

¹ – I przypis taki: zobaczmy – lub nie – rozdział „Podróż do Warszawy” w mej z kolei książeczce.