„Podróż z Krakowa”

Dziś polecamy zaprzyjaźnioną Galerię – i jej „Podróże…”. Tym razem wykład o książce Zbigniewa („15.IV.1959. Afele panta”)¹, której faksymile, w unikatowym nakładzie 160 egzemplarzy– wydała czas jakiś temu (2008) Galeria „Zderzak”.

Podróż dziewiąta – od Starego Wielisławia do Wambierzyc, od Wambierzyc do Polanicy i z powrotem do Wielisławia w kwietniu 1959 roku – będzie pracowitym poznawaniem słownika symboli Zbigniewa Makowskiego.

Jan Michalski „PODRÓŻE Z WYOBRAŹNIĄ: odc. 9: Co się zdarzyło w Starym Wielisławiu?


Tytuł wpisu oczywiście mój – ech, te nieustające podróże
mr m.

PRZYPISY (autor: Wojciech Wrotkowski):
¹ – Ἄφελε πάντα. „Odrzuć wszystko”! Plotinus, Enneades 5.3.17.38;
przeł. A. Krokiewicz.