„noc listopadowa” zbigniew makowski (1996-2003)

Osobną grupę stanowią artyści niezwiązani z Akademią biograficznie, lecz pokrewni jej w sferze wartości. Mamy tu nazwiska Eugenii Gortchakovej z Rosji, laureata honoris causa ASP w Krakowie, Toshihiro Hammano i last but not least, Zbigniewa Makowskiego, który z właściwą mu hojnością ofiarował do Muzeum Akademii duży zespół swoich dzieł, eksponowanych w ubiegłym roku w Galerii Malarstwa ASP, która urządziła artyście wystawę retrospektywną.
W liście do prof. Adama Brinckena, kuratora tej znakomitej galerii, Zbigniew Makowski napisał:

    1. „Mam nadzieję,/ że moja – niezbyt przecież postępowa – / twórczość – / nie zgorszy, – / a może do dalszej / pracy zachęci Potomnych Naszych”
    (IV 2008).

Teraz aż sześć prac artysty – z różnych okresów – należy do zbiorów Muzem ASP, w tym unikatowa księga Noc Listopadowa z lat 1996-2003.
Wystawa darów 2004–2009