„Wnętrze” (1956) oraz „Bez tytułu” (1958)

Interesujący rysunek (ten z lewej w galerii niżej) z Płockiej Galerii Sztuki: z 1956 roku, wg opisu (za stroną: Polskie Radio, zabawne). Bliski szkicom do dyplomu, jakoś; dlatego daję – mimo dość marnej jakości reprodukcji, wziętej ze strony PR.
mr m.
uaktualnienie (2020):
Podobny on jest też do obrazu „Bez tytułu”, z roku 1958 (ten z prawej) w galerii niżej), wystawionego w 1963 roku w Miami Museum of Modern Art, oferowanego niedawno w galerii DESA. Ciekawe, zwłaszcza kolor. No i to dwa lata później – coraz dalej od realizmu?
m.