„Państwo Nikt…”

…czyli „Państwo Nikt. Dzieje ludzi nieważnych” są tam.
a na stronie i Zbigniew; i Barbara (przede wszystkim); i ja

Kłopot, jaki mam z tą stroną jest i taki, że najefektowniejsze, najbardziej widoczne są ślady, jakie zostawił Zbigniew: w końcu malarz, rysownik… A przecież nie on jest najważniejszy w tej książce.
(…)
Poezja wizualna

mr m.